Hovedside  Admin.Dokumentation  Leje af  fast ejd. Andelsboliger Ejerlejligheder  Byfornyelse  Entrepriseret
Ejendomsadministration    

 

Indhold:

Leje af fast ejendom

Andelsboliger

Ejerlejligheder

Byfornyelse, bygningsfornyelse, aftalt boligforbedring

Entrepriseret

Ejendomsadministration

varmtvandsmålere

--------------------------------------------------------------------

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Socialministeriet - lejelovgivning og boligstøtte

Opsplitning af By- og Boligministeriet

Told & Skat - afgørelser, domme, kendelser m.v.

Netto- og forbrugerprisindeks

OIS (Offentlig Informationsserver med ejendomsoplysninger, BBR-areal m.m.)

www.e-boks.dk - Få en sikker og gratis elektronisk postboks (max 1 MB)

Ejendomsadministration