Hovedside  Admin.Dokumentation  Leje af  fast ejd. Andelsboliger Ejerlejligheder  Byfornyelse  Entrepriseret
Administrator    

 

Andelsboliger

Indhold:

Andelsboligloven (Retsinfo)

Lov om almene boliger og støttede private andelsboliger (Retsinfo)

Cirkulære af 21/4 1986 om prisfastsættelsesbestemmelser for andelsboliger (Retsinfo)

2.000 kr. + moms i gebyr for andelsoverdragelse godkendt

Andelsboligforeninger beskattes ved salg af den sidste udlejede lejlighed: 

Landsskatteretten fastsat ophørsbeskatning ved salg af sidste lejelejlighed

Landsskatteretten fastsat ingen beskatning ved salg uden ophør af  udlejning 

    

Andelsboligforening, definition

Andelsboligventelister fra 1/1 2003 ?

Areal for lejligheden

Formueopgørelse

Størrelsen på andelsindskud

Andelsværdi efter ny ejendomsværdi

Andelsværdi efter byggesag

Byggesagsadministration

Valuarvurdering af ejendommen årligt

Vurdering af andelslejligheder

Procedure ved salg af andelslejlighed

Bytte lejlighed

Udlejning af lejlighed

Oplysninger til andelskøber

Andelskøber ikke godkendt

Garantireglen og dens baggrund

Fejl og mangler ved køb af andelsbolig

Bestyrelsens ansvar ved andelssalg

Udlæg i fremtidigt andelssalg afvist

Bog om andelsboligjura

Bog om andelsboligregnskaber

Køb af ejendom på andelsbasis

Ejendom tilbudt andelsboligforening

Andelsboligforening ved tvangsauktion