Hovedside  Admin.Dokumentation  Leje af  fast ejd. Andelsboliger Ejerlejligheder  Byfornyelse  Entrepriseret
Ejendomsadministration    

 

Vejledning i anvendelsen af modulet til vejledende beregning af forbedringstilskud efter lov om byfornyelse

Beregningsmodul -
Kommunedata - åbnes i nyt vindue

By- og Boligministeriet har fået udviklet et beregningsmodul, som kan udføre vejledende beregninger af forbedringstilskud til værdiforøgende udgifter i sager om bygningsfornyelse efter reglerne efter den 31. december 2000. Modulet er først og fremmest tænkt som en hjælp for ejere, kommuner, byfornyelsesrådgivere og andre i forbindelse med stillingtagen til en mulig bygningsfornyelsessag.

Felterne på beregningsmodulet svarer i store træk til felterne på BFO&BFU-systemets skærmbillede til beregning af støtte til de værdiforøgende udgifter.

Når man ønsker at lave en vejledende beregning, indtaster man de oplysninger, som skal indgå i beregningen, og man klikker på knappen "Udfør beregning". Herefter viser beregningens resultat sig. En del af felterne er forudfyldt med aktuelle størrelser af de pågældende variable. Indholdet af disse felter kan ændres, som man ønsker.

I det følgende gennemgås de enkelte felter i beregningsmodulet.

Støttedato

Feltet, som altid skal være udfyldt, skal indeholde datoen for de støtteberettigede arbejders færdiggørelse.

Rentesats

Feltet skal indeholde den årlige rente (ra), der anvendes i forbindelse med beregningen af skyggelån. Feltet er forudfyldt med den dagsaktuelle rente fra BFO&BFU-systemet. Der henvises til § 1, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001.

Lånetype

Her angives skyggelånets lånetype, som kan være enten á conto skyggelån eller endeligt skyggelån.

Støttetype

Her angives støttetypen. Der henvises til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001. Bilagets punkt A svarer til støttetype A, bilagets punkt B svarer til støttetype B og så fremdeles.

Støttetype A er løbende forbedringstilskud til boliger og erhvervslejemål i udlejningsejendomme, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 2, boliger i tomme ejendomme, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 4, samt boliger etableret i uudnyttede arealer, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 6, i situationen, hvor kommunalbestyrelsen ikke har meddelt påbud, jf. byfornyelseslovens § 61, stk. 2.

Støttetype B er løbende forbedringstilskud til boliger og erhvervslejemål i udlejningsejendomme, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 2, boliger i tomme ejendomme, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 4, samt boliger etableret i uudnyttede arealer, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 6, i situationen, hvor kommunalbestyrelsen har meddelt påbud, jf. byfornyelseslovens § 61, stk. 2.

Støttetype C er løbende forbedringstilskud til private andelsboliger og erhvervsandele i private andelsboligejendomme, jf. byfornyelseslovens § 55 og § 59, stk. 3, i situationen, hvor kommunalbestyrelsen ikke har meddelt påbud, jf. byfornyelseslovens § 61, stk. 2.

Støttetype D er løbende forbedringstilskud til private andelsboliger og erhvervsandele i private andelsboligejendomme, jf. byfornyelseslovens § 55 og § 59, stk. 3, i situationen, hvor kommunalbestyrelsen har meddelt påbud, jf. byfornyelseslovens § 61, stk. 2.

Støttetype E er engangstilskud til boliger, der i udlejningsejendomme etableres ved ombygning af erhvervsarealer, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 5, og erhvervslejemål i erhvervsbygninger, der iøvrigt ombygges til udlejningsejendomme, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 7.

Støttetype F er engangstilskud til boliger, der i private andelsboligejendomme etableres ved ombygning af erhvervsarealer, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 5, og erhvervslejemål i erhvervsbygninger, der iøvrigt ombygges til private andelsboligejendomme, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 7.

Støttetype G er ejerboliger, jf. byfornyelseslovens § 59, stk. 8, hvor de værdiforøgende udgifter ikke støttes.

Skyggelån

Her angives størrelsen af de værdiforøgende udgifter, der skal oprettes et á conto skyggelån eller endeligt skyggelån på. Beløbet er eksklusive det beregnede bidrag til låneomkostninger.

Bidrag til låneomkostninger

Dette er et felt, som beregnes automatisk, når man klikker på knappen "Udfør beregning", og som viser bidraget til låneomkostninger. Der henvises til § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001.

Hovedstol

Dette er et beregnet felt, som viser de værdiforøgende udgifter inklusive bidrag til låneomkostninger. Feltet indeholder således den samlede hovedstol for det skyggelån, der ligger til grund for beregningen af forbedringstilskuddet.

Årlig ydelse

Dette er et beregnet felt, som viser den årlige ydelse for det skyggelån, der ligger til grund for beregningen af forbedringstilskuddet.

Forbedringstilskud 1. kvartal

Dette er et beregnet felt, som viser forbedringstilskuddet i det første kvartal med tilskud. For det første kvartal beregnes ikke tilskud for den tid, der ligger før støttedatoen. Feltet beregnes for støttetyperne A, B, C og D.

Forbedringstilskud 1. kvartal som helt kvartal

Dette er et beregnet felt, som viser forbedringstilskuddet i det første hele kvartal med tilskud.

Engangstilskud

Dette er et beregnet felt, som for støttetyperne E og F viser størrelsen af engangstilskuddet.

Tilbagediskonteringsfaktor

Feltet skal indeholde den årlige tilbagediskonteringsrente (ia), der indgår i beregningen af et eventuelt engangstilskud (støttetyperne E og F), jf. § 61 a i lov om byfornyelse. Der anvendes den diskonteringsrente, der er anvendt ved budgetteringen af finansloven for det pågældende år. Der henvises til bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001. Hvis støttedatoen ligger i indeværende år, ændres feltet ikke.

Forudsat stigningstakt

Feltet skal indeholde stigningstakten (k), der anvendes i forbindelse med beregningen af et eventuelt engangstilskud (støttetyperne E og F), jf. § 61 a i lov om byfornyelse. Der henvises til bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001. Som forudsat stigningstakt for hele ydelsesforløbet i beregningen af engangstilskud anvendes den stigningstakt, som er anvendt ved reguleringen af forbedringstilskud den nærmest forudgående 1. januar i året for arbejdernes færdiggørelse. Det bemærkes, at den stigningstakt, som feltet skal indeholde, ikke skal være "valset". Det vil sige, at den stigningstakt, som skal stå i feltet, ikke skal være ganget med 3/4. Hvis støttedatoen ligger i indeværende år, ændres feltet ikke.

Administrationsbidrag

Feltet skal indeholde satsen for administrationsbidraget, jf. § 1, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001. Feltet er forudfyldt med den aktuelle sats for administrationsbidrag.

Låneomkostninger Aconto

Feltet skal indeholde den faste beløbssats, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001, for bidrag til låneomkostninger for á conto skyggelån. Feltet er forudfyldt med den aktuelle beløbssats for bidrag til låneomkostninger for á conto finansiering.

Låneomkostninger Endeligt

Feltet skal indeholde den faste beløbssats, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001, for bidrag til låneomkostninger for endelige skyggelån. Feltet er forudfyldt med den aktuelle beløbssats for bidrag til låneomkostninger for endelig finansiering.

Faktor A

Feltet skal indeholde den variable sats, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001, for bidrag til låneomkostninger for á conto skyggelån. Feltet er forudfyldt med den aktuelle variable sats for bidrag til låneomkostninger for á conto finansiering.

Faktor B

Feltet skal indeholde den variable sats, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 88 af 7. februar 2001, for bidrag til låneomkostninger for endelige skyggelån. Feltet er forudfyldt med den aktuelle variable sats for bidrag til låneomkostninger for endelig finansiering.