Hovedside  Admin.Dokumentation  Leje af  fast ejd. Andelsboliger Ejerlejligheder  Byfornyelse  Entrepriseret
Administrator    

 

Ejerlejligheder

Indhold:

Ejerlejlighedsloven (Retsinfo)

Normalvedtægt for ejerlejligheder (Retsinfo) 

Ny normalvedtægt

Altaner og betaling

Garagetag og betaling

Finansiering af større vedligeholdelsesarbejder

Vedtagelse af vinduesudskiftning

Fordelingstal og ændring

Vedtægtsændring skal tinglyses

Vedtægt afvist fra tinglysning

Urimelig vedtægt tilsidesat af Højesteret

Udlejning af lejlighed

Ejerforeningers pantesikkerhed for fællesbidrag (kort udgave)

Ejerforeningers pantesikkerhed for fællesbidrag (lang udgave)

Pantstiftende vedtægter, eksempler

Allonge ejerpantebrev, eksempel

Allonge skadesløsbrev, eksempel

Ejerforenings forhøjelse af panteret