Hovedside  Admin.Dokumentation  Leje af  fast ejd. Andelsboliger Ejerlejligheder  Byfornyelse  Entrepriseret
Administrator    

 

Entrepriseret / byggeret

Indhold:

Lov nr. 450 af 7/6 2001 om indhentning af tilbud (Retsinfo)

Bektg. nr. 758 af 24/8 2001 om indhentning af tilbud 

AB92 (Retsinfo)

Vejl. nr. 22 af 31/01 1994 om AB 92  for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed
(indeholder blandt andet formular til entreprenørgaranti)

ABT93 (Retsinfo)

ABR89 (Retsinfo)

Cirkulære nr. 174 af 10/10 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder 

Vejl. nr. 65 af 29/4 1993 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder 

Cirk. nr. 120 af 26/6 1990 om kvalitetssikring og teknisk rådgivning

Vejl. nr. 125 af 26/6 1990 om kvalitetssikring og teknisk rådgivning

Bektg. nr. 202 af 23/3 2000 om kvalitetssikring af byggearbejder.

Vejl. nr. 58 af 25/4 2000 om ændrede regler om kvalitetssikring 

Vejl. nr 11986 af 01/05 2001 om kvalitetssikring i byggeriet 

Vejl. nr. 132 af 27/07 2000 om førregistrering 

Bektg. nr. 589 af 22/6 2001 om indretning af byggepladser m.v.

AT-cirk. nr. 1/1994 om byggepladsanmeldelser

AT-bektg. nr. 775 af 17/9 1999 om indretning af skurvogne

Bektg. nr. 575 af 21/6 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

Bektg. nr. 576 af 21/6 2001 om bygherrens pligter vedr. sikkerhed og sundhed (Arbejdstilsynet)

Cirk. nr. 64 af 1/4 1982 om byggeri i vinterperioden

Bektg. nr. 728 af 5/9 1995 om byggearbejde i vinterperioden

Vejl. nr. 4010 af 31/10 1995 om vinterbyggeri

Bektg. nr. 1122 af 13/12 1996 om byggearbejde i vinterperioden