Hovedside  Admin.Dokumentation  Leje af  fast ejd. Andelsboliger Ejerlejligheder  Byfornyelse  Entrepriseret
Administrator    

 

Byfornyelse, bygningsfornyelse, aftalt boligforbedring

Indhold:

Byfornyelsesloven (Retsinfo)

Erhvervs- og Boligstyrelsen om aftalt boligforbedring, bygningsforbedringsudvalg,
  bygningsfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse.

Beregningsmodul til vejledende beregning af forbedringstilskud efter lov om byfornyelse
i sager der omfattes af reglerne efter 31/12 2000. 

Bekendtgørelse om aftalt boligforbedring (Retsinfo)

Aftalt boligforbedring - aftaleblanket, ansøgningsskemaer, vejledninger

Den enkelte kommunes kriterier for tildeling af tilskud til aftalt boligforbedring er
offentliggjort 15/1 2002 og kan sædvanligvis ses på kommunens hjemmeside:
Ejendommens ansøgning skal indsendes til kommunen inden 1/5 2003

- Frederiksberg Kommunes kriterier 

- Københavns Kommunes kriterier  

- Århus Kommunes kriterier

Byfornyelseslinien - information om aftalt boligforbedring

Ejernes betaling ved byfornyelse af ejerlejligheder i Frederiksberg Kommune 16/11 2001