Hovedside  Admin.Dokumentation  Leje af  fast ejd. Andelsboliger Ejerlejligheder  Byfornyelse  Entrepriseret
Administrator    

 

Uddrag af kongelig resolution
af 27. november 2001

Det hidtidige By- og Boligministerium nedlægges, og de under dette ministerium hørende forretninger overføres til Økonomi- og Erhvervsministeriet, dog således

  • at sager vedrørende ligestilling overføres til Socialministeriet,
  • at sager vedrørende Kort- og Matrikelstyrelsen overføres til Miljøministeriet,
  • at sager vedrørende lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger samt sager vedrørende individuel boligstøtte, undtagen boligsparekontrakter, overføres til Socialministeriet samt
  • at sager vedrørende Slots- og Ejendomsstyrelsen og Statens Ejendomssalg A/S overføres til Finansministeriet.

Sager vedrørende Sekretariatet for kvarterløft, udmøntning af Byudvalgets forslag mv. samt sager vedrørende bypolitiske initiativer overføres til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Fra By- og Boligministeriet overføres varetagelsen af statens ejerskab i Statens Ejendomssalg A/S til Finansministeriet.